Katarzyna Boratyn

producentka, kuratorka i autorka projektów z zakresu kultury cyfrowej i nowych mediów. Główna koordynatorka Laboratorium Narracji Wizualnych przy Szkole Filmowej w Łodzi oraz kierowniczka projektów w Pracowni Narracji Interaktywnych VNLab. Współzałożycielka i prezeska fundacji Pełne Zanurzenie.