Martha Bouziouri

Multidyscyplinarna praktyczka sztuki i nauk humanistycznych. Dzieli swoją pracę pomiędzy trzy odrębne, ale organicznie zachodzące na siebie obszary: tworzenie teatru, realizowanie międzykulturowych projektów crossmediowych oraz badania etnograficzne.

Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuki Dramatycznej przy Greckim Teatrze Karolosa Kouna oraz Wydział Komunikacji i Medioznawstwa Uniwersytetu Ateńskiego, gdzie uzyskała tytuł magisterski. Obecnie kończy doktorat w zakresie antropologii społecznej. 

Martha jest także członkinią-założycielką firmy producenckiej PLAYS2PLACE, w której odpowiada za projekty teatralne i crossmediowe. W swoim podejściu do pracy posiłkuje się metodologią etnograficzną i skupia się na odkrywaniu źródeł dokumentalnych, wzmacniając je dodatkowymi środkami wyrazu na scenie (nagrania wideo, instalacje, nagrania dźwiękowe) i poza sceną (wystawy, interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej, konferencje, eseje, raporty). Wszystkie jej projekty opierają się na dłuższych okresach pracy w terenie i stanowią refleksję nad dynamicznymi społeczno-politycznymi przemianami i wyzwaniami, zachodzącymi w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Jej prace był prezentowane w Grecji (Festiwal Athens & Epidaurus, Grecki Teatr Narodowy, Biennale w Atenach) i poza jej granicami (Chantiers d’Europe – Théâtre de la Ville,  Biennale w Wiesbaden, Festiwal Spielart, Festiwal Prapremier, Fundacja Razem Pamoja i inne).

Do jej najbardziej aktualnych projektów teatralnych, crossmediowych i badawczych należą m.in.: „Inicjatywy podejmowane przez uchodźców w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: zagadnienia reprezentacji, własności i upodmiotowienia” (2017), „Ślady” (2016), „Dome Event” (2016), „Sprawa Farmacosi albo prawo do wody” (2015), „MINDEPENDANCE” (2015), „Opowieści wysiedlonych: sztuka i edukacja w obozach dla uchodźców w Libanie” (2015), „Opowieści rodzinne” (2014), „Sieci i praktyki solidarnościowe: nowe wymiary obywatelskości w Atenach w trakcie kryzysu” (2014). 

W roku 2018 na Festiwal w Atenach przygotowuje spektakl z nurtu teatru dokumentalnego, zatytułowany „Amarinthos”, a w Tetrze Maksyma Gorkiego w Berlinie spektakl „Pokoje z punktem widzenia”.