CENTRALA

CENTRALA (Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis) to warszawskie studio architektoniczno-badawcze, które zajmuje się reinterpretacjami i interwencjami przestrzennymi dążącymi do odnowienia języka architektury. W swojej praktyce badań architektonicznych przyglądają się relacji architektury ze zjawiskami naturalnymi. Architekturę rozumieją jako proces, traktując grawitację, obieg wody oraz zjawiska atmosferyczne i astronomiczne jako jej budulec. CENTRALA wpisuje się również w koncepcję Expografii – Gramatyki Wystawiennictwa – w dwojaki sposób: studiując historyczne wystawy uznanych polskich projektantów oraz projektując nowe wystawy, stanowiące pole do testowania nowych sposobów programowania przestrzeni publicznej.

Zainteresowana pamięcią i materialnością architektury CENTRALA stymuluje debatę publiczną na temat ochrony powojennego dziedzictwa architektonicznego. Czerpiąc wiedzę ze spuścizny warszawskich projektantów (takich jak Zofia i Oskar Hansenowie, Viola i Jacek Damięccy czy Alina Scholz) przywracają zapomnianą ekspertyzę architektoniczną: gramatykę Polskich projektów wystaw z lat 50. i 60. XX w., współdzielony słownik powojennego modernizmu, zastosowanie hydrobotaniki w architekturze.

Więcej na stronie: https://centrala.net.pl/