Marcin Chałupka

Urodzony w 1984. Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywista z zakresu międzynarodowej polityki narkotykowej. Od 2008 roku związany z Krytyką Polityczną. Do 2012 roku koordynował projekty kulturalne i społeczne w Świetlicy KP w Trójmieście, której był jednym z inicjatorów. Od 2013 do 2019 roku pracował w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie jako koordynator projektów oraz relacji i działań pomiędzy aktywistami i ekspertkami w Polsce i Europie. Szczególnie odpowiedzialny za koordynację projektów związanych z polityką narkotykową. Był redaktorem prowadzącym serwisu internetowego Narkopolityka. Autor artykułów poświęconych reformie polityki narkotykowej i redukcji szkód. Współautor broszury Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy. Członek zarządu Fundacji Polityki Społecznej PREKURSOR.