Elly Cho

Elly Cho bada wzajemne przenikanie się natury, środowiska i ludzkich zachowań w różnych mediach, w tym w mixed media, sztuce wideo i sztukach performatywnych. Cho ukończyła studia licencjackie i magisterskie w Slade School of Fine Art oraz uzyskała tytuł magistra edukacji artystycznej na Uniwersytecie Columbia. Po uzyskaniu dyplomu prowadziła zajęcia z zakresu sztuk wizualnych i teorii na uczelniach w Korei. Otrzymała wiele nagród, w tym m.in. Sunny Art Prize, Times Square Midnight Moment w Nowym Jorku, Excellence Award in Poetry Writing od Excellence Award in Poetry Writing od organizacji Samteo Literary w Korei, Myers Community Art Project Award od Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku oraz pobyt w ramach programu rezydencji artystycznej 3-D Sculpture Park w Szwajcarii i AHL Foundation Residency w Nowym Jorku. Jej prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Miejskiego w Seulu i Musée Cantonale des Beaux-Arts du Valais w Szwajcarii, oraz były prezentowane na wystawach, takich jak Nature’s Tempo w Korean cultural services w Nowym Jorku i Going Green we współpracy z Queens Art Express w Nowym Jorku. Jej projekty performatywne obejmują Sounds of Fragment: Ecological Dreams w Centrum Sztuki Nam June Park.