Magdalena Chustecka

Socjolożka, edukatorka antydyskryminacyjna, trenerka umiejętności społecznych oraz pracownica III sektora. Od 10 lat związana z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, gdzie bada przejawy dyskryminacji w szkole oraz zbiera dobre rozwiązania dotyczące edukacji wolnej od uprzedzeń i wykluczających praktyk. Prowadzi konsultacje społeczne, w Fundacji Wspomagania Wsi doradza samorządom jak planować oraz przeprowadzać procesy konsultacyjne dotyczące przestrzeni. W ramach Biennale Warszawa przygotowuje strukturę oraz przebieg Polskiego Forum Społecznego, jest główną facylitatorką wydarzenia.