Cyrus Clarke

Cyrus Clarke jest projektantem, artystą i futurystą, z wykształcenia zaś ekonomistą i specjalistą od technologii cyfrowych. Jego celem jest zreformowanie relacji między ludźmi i nieludźmi za pomocą tworzonych od nowa modeli współpracy ludzi, ekosystemów i technologii. Czerpiąc inspirację ze świata przyrody, stara się promować przyszłość, w której technologie będą się opierać na ożywionych systemach i głębokim partnerstwie z naturą.

Jego zainteresowania skupiają się na promowaniu alternatywnych koncepcji natury i technologii przez tworzenie dzieł artystycznych, takich jak filmy, instalacje mieszane, fikcje, doświadczenia na żywo i oprogramowanie genetyczne. W szczególności fascynują go dane jako tworzywo oraz praca z naturą jako technologią w celu przeformułowania ludzkich relacji z chmurą i zapoczątkowania dyskusji na temat etycznych, środowiskowych, politycznych i społeczno-ekonomicznych następstw funkcjonowania w wypełnionych technologią światach, które w pośpiechu tworzymy.

Postrzega się jako łącznika między środowiskami naukowo-technicznymi a szerszą publicznością. Pomaga stworzyć pomost między potencjalną przyszłością a teraźniejszością, chcąc zainspirować rozwój technologiczny, który podnosi wartość, promuje równość i sprawiedliwość oraz ochronę środowiska. W tym celu pracuje z nowymi technologiami, takimi jak uczenie maszynowe, blockchain, rzeczywistość mieszana i biotechnologia, tworząc środowiska zanurzeniowe, instalacje fizyczne, interfejsy cyfrowe, scenariusze bliskiej przyszłości oraz narracje z gatunku science fiction.

Jako niezależny twórca i futurysta konsultuje i opracowuje prace dla klientów komercyjnych, takich jak IKEA czy World Expo 2020, a także dla inicjatyw instytucjonalnych w ramach ONZ i unijnego programu Horyzont 2020. Jest pomysłodawcą i twórcą wielokrotnie nagradzanej gry edukacyjnej What The Block i inicjatywy w zakresie projektowania biologicznego Grow Your Own Cloud, współzałożycielem serwisu SIFT zajmującego się sprawdzaniem faktów oraz byłym liderem ds. innowacji w firmie L’Oréal Global.

Jego twórczy wkład został doceniony na całym świecie, a prace jego autorstwa wystawiano m.in. podczas South by Southwest (SXSW), Światowego Forum Ekonomicznego, Bio 26 – 26, Biennale Designu w Lublanie, a także na wystawach indywidualnych w Stanach Zjednoczonych i Danii. Jest wdzięcznym laureatem międzynarodowych nagród, w tym Interaction Award 2018, Core77 Design Award, Prix BLOXHUB i UN Summer of Solutions. Zawsze chętny do dzielenia się wiedzą, co roku prowadzi dziesiątki kursów i warsztatów dotyczących przyszłości projektowania i nowych technologii. Cyrus regularnie wygłasza również wykłady dotyczące szerokiej tematyki, od kwestii wartości pozapieniężnej po przyszłość danych biologicznych.