Czarne Szmaty

Kolektyw akcjonistyczny “Czarne Szmaty” został założony w październiku 2016 roku przez cztery artystki-aktywistki: Martę Jalowską, Karolinę Maciejaszek, Magdalenę Staroszczyk i Monikę Sadkowską przy okazji tworzenia performensu Granica Pogardy realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 3 października. U podstaw jego powstania leży potrzeba zabrania głosu w sprawach społecznych i politycznych, w szczególności dotyczących praw kobiet. Akcja była zaproszeniem do kolektywnego działania – zakładała spontaniczny udział przypadkowo napotkanych kobiet. Pozostając grupą feministyczną, nakierowaną na społeczny dialog, kolektyw „Czarne Szmaty” wychodzi poza prosty język oporu i poszerza pole działania. Grupa działa w obrębie szeroko pojętej sztuki performatywnej – performensu, street artu, happeningu – używając do nawiązania dialogu społecznego różnych mediów. Odpowiadając na nowe modele komunikacji, konfrontacyjny aspekt działań Czarnych Szmat przyjmuje różne formy, od bezpośredniej konfrontacji w przestrzeni miejskiej do publikacji w internecie i mediach społecznościowych. W swych działaniach kolektyw odnosi się do aktualnych wydarzeń społecznych oraz politycznych a także do obowiązujących narracji historycznych kształtujących naszą tożsamość, poddając je krytycznej analizie i stosując strategie subwersji. W zależności od rodzaju podejmowanych działań, grupa zaprasza do współpracy innych artystów i inne artystki.