Democracia

Kolektyw artystyczny podejmujący kwestie przemocy i nierówności społecznych, usankcjonowanych przez władze państwowe oraz kapitalizm. Democracia sama stała się przedmiotem postępowania sadowego za serię zdjęć WE PROTECT YOU FROM YOURSELVES, 2013. Swoimi interwencjami zwraca uwaga na łamanie praw obywatelskich i praw człowieka, ukryte pod pozorem działań demokratycznych rządów i wspierających je służb porządkowych.

www.democracia.com.es