Iza Desperak

Dr, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii UŁ, członkini Interdyscyplinarnego Seminarium Gender przy CEIN UŁ, zajmuje się m.in. nierównościami ze względu na płeć, feminizacją biedy, stygmatyzacją matek samodzielnie wychowujących dzieci; autorka książki „Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender” (2013, wydanie drugie, zmienione 2017), w ramach Think Tanku Feministycznego Femtank zajmowała się problematyką prekariatu oraz długu.
Teksty:
Oszukani przez system: dług jako kryzys życia codziennego, 2014,
Dług jako permanentny kryzys, w: Ekonomia i płeć, Fundacja H. Boella, 2014.