Paweł Dobrosielski

Kulturoznawca i filozof, tłumacz języka angielskiego. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się naukowo analizą dyskursu, pamięcią zbiorową i teoriami krytycznymi. Autor książki Spory o Grossa. Polskie problemy z pamięcią o Żydach (2017).