Adam Durjasz

Od 2018 roku należy do Strefy Wolnosłowej, gdzie brał udział między innymi w Akademii Sąsiedztwa (obecnie Instytut Otwarty). Jest absolwentem SGH, studiuje na wydziale Artes Liberales UW. Jest dumnym członkiem Sound in Space Orchestra.