Zuzanna Dziuban

Kulturownawczyni. Badaczka w Instytucie Kulturoznawstwa i Historii Teatru Austriackiej Akademii Nauk w ramach projektu ERC Globalized Memorial MuseumsZajmuje się relacjami pomiędzy przemocą polityczną, pamięcią i przestrzenią, oraz po-Holokaustową polityką martwych ciał. Redaktorka książki Mapping the ‘Forensic Turn’: Engagements with Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond (2017) i współredaktorka wydania specjalnego Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Forensik (2019). Aktywistka Cioci Basi – grupy pomagającej osobom w niechcianej ciąży w dostępie do legalnej aborcji w Niemczech.