Renata Dziubiak

Studentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Oskara Kolberga w Warszawie oraz Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty. Pasjonatka śpiewu, teatru i podróży.