Amgad Elmahdi

Dr Amgad Elmahdi dołączył niedawno do Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Wodą (IWMI), gdzie kieruje biurem w Kairze jako Dyrektor Regionu MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna).

Dr Elmahdi ma ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie hydrologii, zarządzania zasobami naturalnymi, bilansu wodnego oraz zarządzania informacjami o wodzie w agencjach operacyjnych, badawczych i naukowych w Australii, Grecji, Włoszech, Chinach i Egipcie. Tytuł doktora zarządzania zasobami wodnymi otrzymał na uniwersytecie w Melbourne, posiada również dwa dyplomy magisterskie w dziedzinie gospodarki ziemnej i wodnej z Włoch i Egiptu oraz ponad 100 publikacji na temat kwestii i narzędzi związanych z wodą na koncie. Dr Elmahdi jest uznanym ekspertem i konsultantem w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami wodnymi i naturalnymi, a także australijskim przedstawicielem międzynarodowych agencji, w tym ICID, Międzynarodowej Komisji Irygacyjnej.

Zadaniem kierowanego przez Dra Elmahdiego biura MENA jest dostarczanie naukowych, opartych na badaniach rozwiązań w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i ziemnymi dla bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego, zabezpieczenia środków do życia oraz środowiska. Jego rola obejmuje również reprezentowanie IWMI w subregionie, promocję i rozszerzanie zakresu badań Instytutu o działalność rozwojową w regionie, utrzymując jednocześnie bliską współpracę z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, aby zapewnić efektywne przyswajanie wyników badań IWMI i zadbać o bezpośrednią wartość usług dla społeczności.

Przed dołączeniem do IWMI Dr Elmahdi kierował Działem Zasobów Wodnych w Departamencie ds. Klimatu i Wody australijskiego rządu, gdzie przewodził czterem multidyscyplinarnym zespołom/jednostkom odpowiedzialnym za istotne cele organizacyjne: 1) Modelowanie zasobów wodnych, 2) Wody gruntowe, 3) Miejskie zasoby wodne oraz 4) Analizę zasobów wodnych, dostarczającym informacje o zasobach wodnych dla Australii przy użyciu danych gromadzonych przez ok. 200 agencji i usług komunalnych zajmujących się zasobami wodnymi. Usługi te są kluczowym elementem reform gospodarki wodnej, mających zapewnić bezpieczny dostęp do wody, zająć się kwestią zawyżonych przydziałów i zadbać o wydajne przydziały wody za pośrednictwem giełd wodnych, cen oraz innych środków.