Iga Fijałkowska

Historyczka sztuki, edukatorka i redaktorka. Współpracowała z Działem Edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie przez kilka lat koordynowała program edukacyjny do kilkunastu wystaw dla różnych grup wiekowych i realizowała liczne projekty. Obecnie pracuje jako Specjalistka ds. edukacji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, gdzie współtworzy cykle edukacyjne i prowadzi warsztaty. Opracowała merytorycznie scenariusz filmu Street art. Czy wszystko może być sztuką?, stworzonego wspólnie ze Stowarzyszeniem Fala Kultury, w ramach programu Kultura Interwencje. Autorka wielu materiałów dydaktycznych dla dzieci i dorosłych, pasjonatka sztuki w przestrzeni publicznej i kulinariów.