Lucy Finchett-Maddock

Jej badania mieszczą się w obszarze krytycznych studiów nad prawem i współczesnej filozofii. Dotyczą rozumienia prawa w relacji do estetyki, własności i oporu. Jej książka „Protest, Property and the Commons: Performances of Law and Resistance” koncentruje się na zjawiskach krzyżowania się własności z prawem i oporem, przygląda się czasoprzestrzennym i estetycznym aspektom praw formalnych i nieformalnych, własności (skłotingowi i mieszkalnictwu), dobrom wspólnym i formom protestu. Od 2015 roku jest zaangażowana w rozwój „Art/Law Network” (we współpracy z „Art and Law Research Cluster” w Sussex), gdzie artyści i artystki, aktywiści i aktywistki, prawnicy i prawniczki oraz inni uczestniczy i uczestniczki dzielą się swoją pracą i pomysłami, tworzą projekty dotyczące prawa i sztuki. Motywem, który przewija się przez prace Lucy Fincett-Maddock, jest entropia, przy pomocy której rozważa linearne i nielinearne relacje między prawem, oporem i estetyką, rozpatrywane z perspektywy filozofii spekulatywnej i nowego materializmu, a także teorii złożoności. Jako konceptualna artystka stara się w swoich pracach uchwycić ontologiczne pytania wokół dychotomii człowiek/maszyna, podmiot/przedmiot, sztuka/prawo. Wykłada na University of Sussex w Wielkiej Brytanii.