Forensic Architecture

Forensic Architecture jest agencją badawczą prowadzącą śledztwo we współpracy z zespołami prawnymi, osobami działającymi oddolnie i wspólnotami dotkniętymi państwowymi represjami, agresją policyjną, granicznymi reżimami i przemocą środowiskową.

Forensic Architecture zostało założone ponad dekadę temu, a jego najwcześniejsze projekty były poświęcone mapowaniu fizycznej i architektonicznej przemocy izraelskiego kolonializmu osadniczego w Palestynie. W tej nowej pracy mapujemy to, jak takie formy dominacji migrują do świata cyfrowego i są eksportowane do innych rządów na całym świecie.