Stanisław Godlewski

Krytyk teatralny, doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikuje w „Gazecie Wyborczej Poznań”, „Didaskaliach”, „Dialogu”, „Teatrze”, na portalach taniecpolska.pl, eczaskultury.pl i kulturaupodstaw.pl. Realizuje Diamentowy Grant poświęcony współczesnej polskiej krytyce teatralnej. Współtworzył kolektyw T5 (razem z Martyną Friedlą, Małgorzatą Jabłońską, Justyną Michalik i Zofią Smolarską), który działał na rzecz demokratyzacji dyskursu o teatrze. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.