Ewa Gruszczyńska

Dr hab., profesor Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią zdrowia, a w szczególności stresem i sposobami radzenia sobie z nim, także w kontekście zasobów sprzyjających odporności psychicznej. Interesuje się, jak codzienne utrapienia wpływają na psychikę człowieka, a także konsekwencjami krytycznych wydarzeń życiowych, do których zaliczana jest poważna choroba somatyczna. Wspólnie z prof. Marcinem Rzeszutkiem badają uwarunkowania dobrostanu osób zakażonych wirusem HIV. Jest członkinią European Health Psychology Society (w latach 2013–2016 zasiadał w zarządzie EHPS). Jest członkinią zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).