Mateusz Halawa

Kieruje zespołem humanistyki i nauk społecznych w School of Form i jest badaczem w Max Planck Partner Group for the Sociology of Economic Life w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się badaniami etnograficznymi na styku życia codziennego, gospodarki i projektowania.