Angela Henderson

Jest artystką wizualną, która w swojej praktyce wykorzystuje rzeźbę, rysunek i elementy instalacji do budowania konstrukcji przestrzennych, które wchodzą w dialog z przestrzenią publiczną i przestrzenią miejską. Henderson skupia się na zagadnieniach związanych z upamiętnianiem i pamięcią zbiorową. Jej prace pokazywane były w Kanadzie, a także w Niemczech i we Włoszech. Pracuje na stanowisku Assistant Professor of Interdisciplinary Design w Nova Scotia College of Art and Design.