Léann Herlihy

Performerka mieszkająca pomiędzy Polską i Irlandią. Centralną kategorią jej artystycznej praktyki jest ciało jako, z jednej strony, miejsce politycznego przymusu, z drugiej – pole, z którego ta polityka się wyłania. Odrzuca łatwą instrumentalizację konkretnej teorii czy ideologii, jej prace testują niewidoczne i wyparte struktury władzy, które zostały zatarte przez historię, rozmyte przez retorykę i będące obiektem systemowego wymazywania przez logikę późnego kapitalizmu. Często prowadzi refleksję nad historycznymi przykładami represji prowadzonych przez Państwo, odkrywając jak te momenty wspólnotowego oporu z przeszłości mogą rezonować z naszymi obecnymi doświadczeniami społecznymi i politycznymi.