Michel Husson

Administrator francuskiego Krajowego Instytutu Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE), badacz w Instytucie Badań Gospodarczych i Społecznych (IRES), członek Rady Naukowej Stowarzyszenia na rzecz Opodatkowania Transakcji Finansowych i Pomocy Obywatelom (ATTAC), Fundacji Kopernik i komitetu redakcyjnego czasopisma Critique Communiste. Husson jest autorem wielu prac z zakresu ekonomii i statystyki, m.in. Misere du capital: Une critique du néolibéralisme (1996), Le grand bluff capitaliste (2001). W Polsce ukazała się jego książka Kapitalizm bez znieczulenia (2011).