Magda Igielska

magda.igielska@biennalewarszawa.pl

Absolwentka biotechnologii medycznej na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. W Zespole Biennale Warszawa pełni funkcję Producentki. Związana z Teatrem Polskim w Bydgoszczy w latach 2006–2017. Współpracę z bydgoskim teatrem rozpoczęła jeszcze w klasie maturalnej jako szatniarka, wkrótce pełniła obowiązki specjalistki ds. promocji. Następnie koordynowała działania Teatru z pozycji partnera w programie Komisji Europejskiej Kultura 2007–2013, w tym m.in. koordynowała logistycznie i terminowo pracę artystyczną, budżet projektu oraz produkcję spektaklu z pozycji lidera. W projekcie udział wzięły teatry z Niemiec, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Polski. Powróciła na 3 miesiące do pracy naukowej jako wolontariuszka University College London w departamentach specjalizujących się medycyną regeneracyjną. Wróciła jednak do Teatru Polskiego w Bydgoszczy, by kontynuować pracę jako producentka. W kolejnych latach produkowała cykliczny Festiwal Prapremier, w ramach którego była odpowiedzialna m. in. za aplikowanie o zewnętrzne dofinansowania (m. in. RPO, MKiDN), stworzenie i bieżące koordynowanie budżetu oraz harmonogramu, ustalanie warunków udziału zaproszonych zespołów / artystów, organizację miejsc noclegowych i transportu, pozyskiwanie partnerów i sporządzanie umów barterowych / sponsorskich, sporządzanie raportów i rozliczeń z wydarzenia. Poza projektami koordynowała produkcyjnie bieżącą działalność teatru.