Ignacy Jóźwiak

Socjolog i antropolog społeczny. Interesuje się zjawiskami transnarodowości i translokalności, sytuacją migrantów na rynkach pracy państw docelowych oraz organizacjami imigranckimi. Pracuje w Ośrodku Badań nad Migracjami UW od 2014 roku, wcześniej współpracował z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie, Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity w Getyndze oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu. Członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”.