Julian Oliver

Julian Oliver jest krytycznie zorientowanym inżynierem, artystą i aktywistą mieszkającym w Berlinie. Wystawia swoje prace od 1996 roku, a jego projekty i wykłady prezentowane były w wielu muzeach, na międzynarodowych imprezach i konferencjach poświęconych sztuce elektronicznej, m.in. w Tate Modern, podczas Transmediale, Ars Electronica Festival, The Chaos Computer Congress, FILE i Japan Media Arts Festival. Jego prace, podobnie jak współprace przy rozmaitych projektach innych artystów, wielokrotnie nagradzano. Julian wykorzystuje zdobytą m.in. podczas studiów wiedzę z zakresu przeciwdziałania inwigilacji, inżynierii sieciowej, bezpieczeństwa informacji i administrowania systemami na rzecz pomocy grupom zagrożonym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.