Paweł Kaczmarczyk

Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Zakład Demografii) i od 2016r. Dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Współpracownik gremiów zajmujących się problematyką mobilności oraz migracji: Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk oraz Zespołu Doradców Marszałka Senatu RP ds. Poakcesyjnych Migracji Zarobkowych Polaków. Od 2008 do 2011 roku członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.  Uczestniczył m.in. w pracach grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie strategii migracyjnej Polski oraz grupy roboczej ds. migracji powrotnych Polaków.