Maciej Kępka

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Stowarzyszenia Program Stacja. Streetworker z ponad 10 letnim stażem w streetworking. Pracuje z młodymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Specjalista ds. projektów edukacyjnych i trener z zakresu zagrożeń online w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.