Myroslava Keryk

Jest historyczką, socjolożką, specjalistką do spraw migracji i społeczności ukraińskiej w Polsce. Jest prezeską Fundacji Nasz Wybór oraz redaktorką miesięcznika Nasz Wybir”. W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji. 

Fundacja, którą kieruję Keryk utworzyła i koordynuje pracę Ukraińskiego Domu w Warszawie, który jest zarówno centrum kulturalnym oraz integracyjnym dla ukraińskiej wspólnoty Warszawy, ale też miejscem spotkań dla Polaków i Ukraińców oraz realizacji ich wspólnych projektów.