Paul Kolling

Paul Kolling mieszka w Berlinie i tworzy prace dotyczące procesów infrastrukturalnych i ekonomicznym oraz ich zespolenia ze strukturami środowiskowymi i społecznymi. Jego badania nad nowymi technologiami i ich (powtórnym) przywłaszczaniem są przekształcane w celu ujawnienia nowych perspektyw, które mogą być przesłonięte przez złożoność i retorykę. W wyniku tego powstają systemy technologiczne, instalacje i obiekty hybrydowe, które starają się uprzystępnić skomplikowane zagadnienia.

Paul stanowi jedną trzecią zespołu terra0, grupy badawczej zajmującej się tworzeniem hybrydowych ekosystemów w technosferze. Tworzy również obiekty i instalacje przeznaczone na wystawy i do galerii, a także pisze publikacje, prowadzi wykłady i dyskusje panelowe. Jego prace były prezentowane i omawiane m.in. podczas Ars Electronica Festival, Biennale w Lyonie, Transmediale i Biennale w Wiedniu, w Drugo More, Furtherfield Gallery, Kunstverein Harburger Bahnhof i Schinkel Pavillon.

Od 2020 roku wykłada na kierunku Künstlerische Werkstattleitung Mechatronik na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie i jest uczestnikiem programu dla artystów BPA (Berlin program for artists) na lata 2021–2022.