Monika Kostera

Profesor zwyczajny nauk zarządzania w Instytucie Kultury UJ w Polsce oraz profesor na Uniwersytecie Södertörn w Szwecji. Była też profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii. Autorka i redaktorka naukowa ponad czterdziestu książek w języku polskim i angielskim oraz licznych artykułów w pismach naukowych. Jest członkinią Spółdzielni Poetów Erbacce w Liverpoolu.