Kulik-KwieKulik

Polski duet artystyczny, który w latach 1971-1987 tworzyli Zofia Kulik i Przemysław Kwiek. Od wczesnych lat 70. w swojej radykalnej twórczości łączyli aktywność artystyczną z życiem codziennym. Byli pionierem przekształcania sztuki w laboratorium społecznego uczestnictwa i w tworzeniu oddolnych grup, zdolnych do osiągania celów bez względu na intencje władz państwowych. KwieKulik należeli do pierwszej generacji polskich artystów, którzy odrzucali tradycyjne środki wyrazu i koncentrowali się na performansie – „Działaniach” (określenie stosowane przez samych artystów) i wykorzystaniu mediów w mechanicznej rejestracji i reprodukcji obrazów.