Małgorzata Leszko

Trenerka, animatorka lokalna, koordynatorka programów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się tematyką równości płci, wielokulturowości, włączenia społecznego oraz edukacją antydyskryminacyjną (programy Równe/Rożne. Wspieranie równości płci w szkołach, Soci@ll – otwarta i włączająca szkoła,  Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”).  Absolwentka 18. edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Ukończyła program edukacji na rzecz praw mniejszości Humanity in Action John Lewis Fellowship 2016 w Atlancie. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prowadzi zajęcia o różnorodności społecznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jako trenerka prowadziła warsztaty m.in. dla Fundacji Szkoła z Klasą, Amnesty International, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Autorka materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć. Wolontariuszka Fundacji Ocalenie uczy języka polskiego cudzoziemców mieszkających w Polsce. Jest animatorką lokalną i sąsiedzką na warszawskim Osiedlu Przyjaźń.