Marek Lisiński

Prezes i jeden z trzech założycieli Fundacji Nie lękajcie się, której działalność skupia się na pomocy osobom dotkniętym traumą nadużyć seksualnych. Aktywnie zaangażowany we wszelkie inicjatywy związane z ochroną praw dziecka i walką z przestępczością seksualną względem nieletnich. Organizator dwóch Międzynarodowych Konferencji w Warszawie poświęconych problemowi pedofilii w Kościele, jak również inicjator oraz uczestnik licznych debat i spotkań poświęconych tej tematyce. Główny twórca Centrum Pomocy Dzieciom im. Barbary Blaine. Kontynuator myśli i wskazówek swojego mentora profesora Wiktora Osiatyńskiego.