Małgorzata Mączka-Pacholak

Adwokatka, współpracuje z Kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy w Warszawie. W przeszłości była prawniczką w Programie Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Specjalizuje się w prawie karnym i w sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, w tym w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.