Agnieszka Makowska

Jest ekoogrodniczką, prowadzi naturalną mikrouprawę warzyw w Grzybowie na Mazowszu i dostarcza je do kooperatyw w Płocku i Warszawie. Absolwentka kursu rolnictwa ekologicznego w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym. Współzałożycielka i członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, koordynatorka Koalicji Żywa Ziemia, związana od kilku lat z EUL-em i Stowarzyszeniem Ziarno z Grzybowa. Przez wiele lat pracowała w Azji Środkowej na rzecz dostępu do czystej wody pitnej na terenach wiejskich.