Mirosława Makuchowska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale socjologii. Od 2005 członkini Kampanii Przeciw Homofobii, obecnie kieruje działaniami politycznymi stowarzyszenia. W latach 2005-2012  animatorka lokalnej społeczności LGBT we Wrocławiu. Od 2009 pracuje w KPH gdzie tworzy i realizuje autorskie projekty. Specjalizuje się tematach związanych z edukacją antydyskryminacyjną, mową i przestępstwami z nienawiści i realizacją badań na temat społeczności LGBT. W latach 2012- 2014 członkini zarządu ILGA Europe, stowarzyszenia parasolowego zrzeszającego europejskie organizacje LGBT.