Katrin Mayer

Podejście Katrin Mayer można opisać jako archeologię wiedzy. Artystka podejmuje genderowo-polityczne i subkulturowe historie miejsca, weryfikuje ich zasadność, a następnie szuka dla nich przestrzenno-materialnej formuły. W trakcie tego procesu mierzy się z fikcją rzekomo neutralnej przestrzeni, pokazując, w jaki sposób miejsce nieustannie splata się z historycznymi znaczeniami. Aranżuje na nowo wybrane tropy ze swoich badań, sugerując hybrydowe scenerie, których materialność i sposób prezentacji stają się istotnymi nam konkretne zmiany w sposobie ich interpretacji. W rezultacie powstają tymczasowe, elementami znaczącymi, często wykraczając poza swoją funkcję pośredniczącą. Dla Mayer tekstylia to metodyczne świadectwa, w których pojęcie wzoru nieodłącznie wiąże się z pojęciem struktury, a dla swojej czytelności wymaga formy. 

Prace Mayer były pokazywane m.in. w: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf (2017), PIK (Projektraum im Kunstwerk), Kolonia (2018), Kunstverein Hamburg (2017), Kunsthalle Lingen (2016), Ludlow38 MINI/Goethe-Institut, Nowy Jork (2014), Kunsthalle Bielefeld (2014), Kunstmuseum Stuttgart (2013), Museum Abteiberg Mönchengladbach (2013) i KUB Arena Kunsthaus Bregenz (2011).

Mayer mieszka i pracuje w Düsseldorfie i Berlinie.