Alexander McClelland

Jego praca koncentruje się na przecięciu życia, prawa oraz chorób i w obszarze tym odpowiada za całą gamę interdyscyplinarnych tekstów, projektów akademickich, aktywistycznych i artystycznych dotyczących kwestii kryminalizacji, autonomii seksualnej, nadzoru, liberalizacji narkotyków oraz tworzenia wiedzy na temat wirusa HIV. Alexander niedawno dołączył jako wykładowca do kadry Instytutu Carleton University zajmującego się kryminologią i wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych (Institute of Criminology and Criminal Justice).

Jest również współtwórcą Policing the Pandemic Mapping Project – publicznego projektu z zakresu kryminalistyki, danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości i kontr-mapowania, który śledzi odpowiedź na COVID-19 na terenie Kanady. W 2019 przedstawił wyniki swoich badań doktorskich na temat krzywdy, jaką wyrządza kryminalizacja nieujawniania faktu życia z wirusem HIV w Kanadzie jako ekspert zaproszony do zeznawania przed Stałą Komisją ds. Sprawiedliwości i Praw Człowieka Izby Gmin kanadyjskiego rządu federalnego. Należy do Kanadyjskiej Koalicji na rzecz reformy kryminalizacji HIV oraz Globalnego Panelu Doradczego HIV Justice Network.