Zuzanna Mielczarek

Architektka, badaczka. W ramach działalności w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki – organizatorka i kuratorka wydarzeń i wystaw. Absolwentka Wydziału Architektury TU Delft w Holandii i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Finalistka Archiprix NL, stypendystka Norman Foster Foundation (program On Cities). Interesuje ją tematyka sprawiedliwości społecznej w kontekście inkluzywnego i niespekulacyjnego mieszkalnictwa, którą zgłębiała m.in. w ramach projektu badawczego Social Housings, zrealizowanego dzięki wsparciu Stimuleringsfonds Creative Industries grant NL, czy zaangażowaniu w projekt Warszawska Dzielnica Społeczna.