Andrzej Mikołajewski

Jest aktywistą, trenerem i przedsiębiorcą. Projektował i wdrażał kampanie obywatelskie i fundraisingowe dla organizacji pozarządowych, tworzył strategie zrównoważonego biznesu, raporty pozafinansowe i systemy zarządzania etyką dla licznych przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z komunikacją, kulturą organizacyjną i zaangażowaniem społecznym. Absolwent filozofii i nauk politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów CSR (Corporate Social Responsibility) na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Visegrad School of Political Studies w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, senior fellow Humanity in Action Poland. Od 2017 roku prowadzi Dobrą Agencję rekrutującą specjalistów z Polski, Ukrainy i Białorusi dla sensownych pracodawców w Polsce.