Michał Muskała

Członek Społecznego Komitetu ds. AIDS, w którym w ramach programu pomocy dla problemowych użytkowników chemsex, w oparciu o model redukcji szkód, prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty oraz grupę wsparcia.