Angela Neubauer

Angela Neubauer jest młodą austriacko-chińską artystką mieszkającą w Wiedniu. Wiedziona ciekawością, tworzy prace artystyczne, które badają współczesne problemy i spekulacyjne przyszłości, i wplata w nie badania podsycane jej zainteresowaniami z zakresu nauk społecznych i przyrodniczych. Jej najnowsze projekty przekładają wyłaniające się koncepcje i pomysły na prace wideo i filmy animowane, których celem jest angażowanie, informowanie i stawianie pytań poprzez projektowanie i opowiadanie historii. Obecnie studiuje design investigations na Uniwersytecie Sztuki Stosowanej w Wiedniu. Jej prace wystawiano podczas Ars Electronica Festival, Angewandte Festival i Digital Art Festival w Zurychu. Otrzymały one wyróżnienie na Prix Ars Electronica i nominację do Nagrody S+T+ARTS.