New Alphabet School

New Alphabet School / Szkoła nowego alfabetu to wspólnotowa, samoorganizująca się szkoła, w której badania oparte są na praktyce. W ciągu trzech i pół roku będzie działać jako sympozjum osadzonych w praktyce podejść do kulturoznawstwa, sztuki i aktywizmu. 

Zakładając, że wiedza nie jest uniwersalna, ale zawsze gdzieś umiejscowiona albo przypisana do danego kontekstu, naszego położenia lub miejsca, szkoła dąży do zgłębiania krytycznych i afirmacyjnych form wytwarzania wiedzy, by budować solidarność pomiędzy rozmaitymi podejściami w teorii i codziennym życiu.

Każda kolejna odsłona szkoły jest poświęcona praktykowaniu wiedzy. Czy wychodząc od tych działań, można wyobrazić sobie różnorakie sposoby mówienia, wytwarzania wiedzy i uczenia się poza jednym, uniwersalnym wzorcem? Czy możliwe są wspólne punkty odniesienia i kolektywne działanie bez potencjalnie hegemonicznego centrum? Czy wiedza może być umiejscowiona lokalnie, a jednocześnie tworzyć nowy rodzaj uniwersalności?