Nieformalna Grupa Pracownic Seksualnych

„Jesteśmy nieformalną grupą pracownic seksualnych z doświadczeniem pracy w różnych sektorach branży seksualnej”.