Tomasz Nowicki

Działacz społeczny współpracujący ze społecznością romską w Trójmieście, doktorant studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim, inicjator i współtwórca Świetlicy wielokulturowej dla romskich dzieci i młodzieży, do niedawna związany z Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku.