Paweł Nowożycki

Pracownik kultury, antykapitalista, członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.