Noora Talvikki Oertel

Jest studentką studiów magisterskich w Instytucie Europejskiej Etnologii Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się studia nad performansem, studia genderowe i queerowe. W swojej pracy magisterskiej Noora bada artystyczne konfrontacje z perspektywami temporalności w kontekście sztuki performatywnej odnoszącej się do HIV/AIDS w Niemczech. Noora pracuje też w teatrze tańca nowoczesnego i współczesnego w Berlinie. Współpracowała przy tworzeniu wystawy projektu Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) skupiając się na obszarze performatywnych form sztuki dotyczącej HIV/AIDS w Niemczech.