Matteo Pasquinelli

Matteo Pasquinelli (PhD) mieszka w Berlinie i jest profesorem filozofii mediów na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania w Karlsruhe, gdzie koordynuje grupę badawczą KIM zajmującą się sztuczną inteligencją i filozofią mediów. Zredagował antologię Alleys of Your Mind. Augmented Intelligence and Its Traumas (Meson Press, Lüneburg 2015) oraz, wraz z Vladanem Jolerem, jest współautorem eseju wizualnego Nooskop ujawniony – manifest. Sztuczna inteligencja jako narzędzie ekstraktywizmu wiedzy (https://nooskop.mvu.pl). Jego badania skupiają się na przecięciu nauk kognitywnych, gospodarki cyfrowej i inteligencji maszyn. Dla wydawnictwa Verso Books przygotowuje monografię na temat historii SI zatytułowaną The Eye of the Master.